0969.83.44.90
web3o.technology
+

Chính sách bảo mật

BUSSVN thu thập thông tin gì và nó được sử dụng như thế nào?

Thông tin do người dùng cung cấp

BUSSVN thu thập thông tin bạn cung cấp khi bạn tải xuống và đăng ký BUSSVNĐăng ký với chúng tôi là bắt buộc. Tất cả thông tin chúng tôi nhận được là hồ sơ công khai (ID người mua ứng dụng tại Google Play, mã Android ID, số Android Build SERIAL).

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác minh bạn đã mua ứng dụng từ của hàng Google Play.

Thông tin được Thu thập Tự động

Ngoài ra, BUSSVN có thể tự động thu thập thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn, ID người mua ứng dụng tại Google Play, mã Android ID, số Android Build SERIAL, thông tin về cách bạn sử dụng BUSSVN.

Dữ liệu mà ứng dụng này yêu cầu thông qua quyền Android

Ảnh / Phương tiện / Tệp: Được sử dụng để có quyền liên quan đến việc ghi và đọc dữ liệu vào bộ nhớ ngoài của thiết bị. Sự cho phép này cho phép BUSSVN lưu trữ và truy cập vào thiết kế xe buýt tùy chỉnh màu xe hoặc lưu ảnh chụp màn hình.

Truy cập Internet: Được sử dụng cho phép có liên quan đến việc truy cập internet thông qua kết nối mạng của thiết bị của bạn (WiFi hoặc Dữ liệu di động). Quyền này cho phép BUSSVN lưu trữ và truy cập dữ liệu trò chơi của bạn vào máy chủ từ xa của chúng tôi thông tin đăng nhập, xác minh giấy phép rằng bạn đã mua ứng dụng từ Google Play, v.v.

ID người mua ứng dụng tại Google Play, Android ID, số Android Build SERIAL: Được sử dụng để cấp quyền liên quan đến việc truy cập ID thiết bị của bạn. Quyền này cho phép BUSSVN xác minh rằng bạn đã  ứng dụng từ của hàng Google Play và sử dụng hệ thống đăng nhập dựa trên Android ID giúp người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản của họ mà không cần thêm bất kỳ thông tin nào.

Quyền chọn không tham gia của tôi là gì?

Chọn không tham gia tất cả việc thu thập thông tin bằng cách gỡ cài đặt BUSSVN: Bạn có thể dễ dàng ngừng tất cả thông tin thu thập thông tin bằng BUSSVN bằng cách gỡ cài đặt BUSSVNBạn có thể sử dụng các quy trình gỡ cài đặt tiêu chuẩn vì có thể có sẵn như một phần của thiết bị di động của bạn hoặc thông qua mạng hoặc mạng ứng dụng di động. 

Chính sách lưu giữ dữ liệu, quản lý thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu Người dùng được cung cấp miễn là bạn sử dụng BUSSVN và trong một thời gian hợp lý sau đó. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin Tự động thu thập trong tối đa 24 tháng và sau đó có thể lưu trữ tổng hợp. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa Dữ liệu do người dùng cung cấp mà bạn đã cung cấp qua BUSSVN, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  contact@web3o.net  và chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian hợp lý. Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả Dữ liệu do người dùng cung cấp có thể được yêu cầu để BUSSVN hoạt động bình thường.

Trẻ em

Chúng tôi không sử dụng BUSSVN để cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc thị trường cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con của họ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin mà không có sự đồng ý của họ, họ nên liên hệ với chúng tôi tại contact@web3o.net. Chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi các tệp của chúng tôi trong thời gian hợp lý.

Bảo vệ

Chúng tôi lo ngại về việc bảo vệ tính bí mật của thông tin của bạn. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin mà chúng tôi xử lý và bảo trì. Ví dụ: chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin này cho nhân viên và nhà thầu được ủy quyền cần biết thông tin đó để hoạt động, phát triển hoặc cải thiện Ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi nỗ lực cung cấp bảo mật hợp lý cho thông tin chúng tôi xử lý và bảo trì, không có hệ thống bảo mật nào có thể ngăn chặn tất cả các vi phạm an ninh tiềm ẩn.

Thay đổi

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới tại đây và thông báo cho bạn qua email hoặc tin nhắn văn bản. Bạn nên tham khảo Chính sách bảo mật này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào, vì việc sử dụng liên tục được coi là phê duyệt tất cả các thay đổi.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng BUSSVN, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin của bạn như được quy định trong Chính sách bảo mật này ngay bây giờ và được chúng tôi sửa đổi. "Đang xử lý" có nghĩa là sử dụng cookie trên máy tính / thiết bị cầm tay hoặc sử dụng hoặc chạm vào thông tin theo bất kỳ cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thu thập, lưu trữ, xóa, sử dụng, kết hợp và tiết lộ thông tin, tất cả các hoạt động sẽ diễn ra tại Vietnam. Nếu bạn cư trú bên ngoài Vietnam, thông tin của bạn sẽ được chuyển giao, xử lý và lưu trữ ở đó theo tiêu chuẩn bảo mật của Vietnam.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong khi sử dụng BUSSVN hoặc có thắc mắc về thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại contact@web3o.net