0969.83.44.90
web3o.technology
+

Phần mềm Q.lý, bán hàng

Web3o Technology giúp tạo email ấn tượng bằng bảng công cụ thiết kế, định dạng tích hợp ngay trên phần mềm quản lý. Bạn có thể: tạo email thông báo chương trình khuyến mãi; tạo email giới thiệu sản phẩm mới, sản phẩm đặc trưng; tạo email cập nhật thay đổi địa chỉ, giá bán, cách thức mua hàng.

Tương tự Email Marketing nhưng thân thiện hơn, hệ thống SMS marketing đang được nghiên cứu để đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ lợi ích giữa khách hàng và nhà cung cấp sản phẩm.

Chuỗi cửa hàng

Web3o Technology thiết kế đặc biệt phù hợp với việc quản lý chuỗi cửa hàng:

• Mở thêm chi nhánh, cửa hàng, điểm bán hàng với bất kỳ cấu trúc quản lý thang bậc một cách dễ dàng mà không cần có kế hoạch nâng cấp từ trước

• Việc mở thêm cửa hàng hoàn toàn không yêu cầu thêm phần cứng hay kết nối

• Việc mở thêm cửa hàng thực hiện theo thời gian thực ngay khi bạn có yêu cầu

• Báo cáo doanh số, tồn kho, công nợ,…trong chuỗi cửa hàng có thể thực hiện ở mức chi tiết từng cửa hàng hoặc mức tổng hợp trên tất cả các cửa hàng. Báo cáo chuỗi được thiết kế thành hai cấp: cấp tổng hợp và cấp chi tiết. Cấp chi tiết cho phép hiển thị bảng số liệu về giá gốc, giá thanh toán trên từng hóa đơn, từng mặt hàng, v.v của từng cửa hàng. Tất cả đều được xem trên cùng một giao diện mà không phải chuyển màn hình, chuyển tab hay đăng nhập vào từng cửa hàng một để xem.

Báo cáo

Hệ thống báo cáo đầy đủ của phần mềm quản trị bán hàng Web3o Technology sẽ giúp người quản lý thực sự có cái nhìn tổng thể về hoạt động kinh doanh của cửa hàng:

• Báo cáo tổng hợp và chi tiết về Doanh số, Lợi nhuận, Tồn kho, Công nợ,…

• Phân tích theo Cửa hàng, Kho hàng, Hàng hóa, Nhân viên, Nguồn bán hàng, Phương thức thanh toán, Khoảng thời gian,…

• Báo cáo định lượng Nguyên vật liệu dành cho nhà hàng, quán cafe, canteen, các cửa hàng có yếu tố sản xuất. Theo dõi xuất nhập tồn kho Nguyên vật liệu và hỗ trợ định lượng chi tiết trong đặt ăn.

Hệ thống báo cáo theo thời gian thực, tức mỗi nghiệp vụ phát sinh làm thay đổi số liệu về hàng hóa, doanh thu đều được cập nhật lên báo cáo gần như ngay lập tức.

Cách thể hiện các báo cáo trực quan trên bảng, biểu đồ sẽ giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi, dễ dàng tiếp cận với số liệu.